Ontstaan van de naam

GENEALOGIE VAN WUIJCKHUIJSE,  DORPSPLEIN 36  4443 AE  NISSE   0113--649399

Telefoon: (0113) 649399

Fax on demand: (0113) 649399

E-mail: genealogie@vanwuijckhuijse.nl

De naam, in oorsprong : VAN WYCKHUYSE wordt volgens onderzoeker Ivan Beernaert als volgt verklaard:

(niet wetenschappelijk):


"Wyk" of "Wijk" means district or quarter or neighbourhood derived from the Latin word "vicus",which means street, quarter,


Huyse means huis or house


So "Wykhuyse" is a district/quarter with houses, the man with who was given that surname came from a quarter……..

Original the surname will be VAN WYCKHUYSE, later the VAN disappeared.


The "Heerlijkheid Wyckhuyse" (or the manor) was dependant of the manor of Wijnendale, and the land was situated in parts in the parish of Beveren, Gits, Lichtervelde and Hooglede.

Dependant means that the landlord had some jurisdiction in his own government. So a man coming from Wyckhuyse was called: Van Wyckhuyse.

==============================================================================

De familienaam komt in meerdere schrijfwijzen voor:

De oudste, die we tegenkwamen is: WYCHHUUS,

daarna is de naam in de officiële geschriften vermeld als:


Wyckhuus,  Wyckhuuse, Wyckhuise, Wyckhuyse,

Wijkhuis, Wijkhuizen, Wijckhuijse,Wijckhuise,

Wuyckhuyse, Wuijkhuijse of Wuijckhuijse.


met of zonder "van" ervoor.

De tegenwoordig meeste voorkomende schrijfwijze is:


"van Wuijckhuijse" , "van Wuijckhuise" of

"van Wuyckhuyse"


Zelfs binnen één familie komen verschillen in schrijfwijze voor.

Dit is ontstaan door betrekkelijke willekeur bij de ambtenaren van de gemeente of de pastores van de kerk waar de inschrijving plaats vond.


De naam komt oorspronkelijk uit Frankrijk, vandaar bij de eerste vermeldingen het voorvoegsel "de",


in de spelling "de Wyckhuise"


De familie "de / van Wyckhuise" behoorde rond 1500 tot de landadel.

Vandaar het familiewapen.(zie bovenaan de pagina)


In Alveringem (B) vinden we nog een kasteelboerderij "Hof van Wyckhuize",thans zetel van het gemeentebestuur van Alveringem.

Deze kasteelboerderij is gesticht door Francois van Wyckhuize.


Een volledige STAMBOOM treft U aan op een aparte website:


www.vanwuijckhuijse.nl/stamboom

Oude foto van het

Weeshuis

te

Aardenburg

Oorspronkelijke

Kasteelboerderij

Hof

van Wyckhuize

te

Alveringem.

Dit is de site met informatie over de stamboom van de familie van Wuyckhuyse / van Wuijckhuijse in België, Nederland en de USA.

GENEALOGIE   van

WUIJCKHUIJSE


STAMBOOM

Klik hierboven en U wordt  doorgelinkt.